Prihláška na tábor - objednávkový formulář 2024

Objednatel (nad 18 let)
*
*
*
*
*
*
*
Heslo pro přihlášení

Heslo je nutné pro pozdější náhled Vaší přihlášky.

Heslo musí obsahovat minimálně jedno číslo, jedno malé písmeno, jedno velké a musí mít minimálně 8 znaků (vše bez diakritiky). Z důvodu bezpečnosti používejte jedinečné heslo, které nepoužíváte do jiných aplikací!!!

*
Táborníci (děti)
*
*
*
Termíny 2024 * (zatrhěte, o jaký termín máte zájem): Vyberte požadovaný běh: *

Pokud je u běhu "NA ZAVOLÁNÍ" a nevyhovuje Vám jiný termín, kontaktujte nás prosím na telefonu 603754792.


Slevy

Slevy za Beruščí pas - sleva se počítá automaticky, nemusíte nic vyplňovat

Sleva za kamaráda - další slevu lze uplatnit, pokud díky Vám pojede nějaký Váš kamarád. Sleva za každého nově přihlášeného kamaráda je 100 Kč.Důležité: Slevy lze uplatnit i dodatečně po odeslání objednávky. V případě pochybností si před doplacením zbývající částky telefonicky ověřte výši Vaší slevy.
Propagace
*
Důležité skutečnosti:

Uveďte prosím důležité skutečnosti, které by měl pořadatel brát v úvahu (pohybová omezení dítěte, léky, dřívější odjezd ...).

Platby a zálohy (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH):

Číslo účtu: KB Havl. Brod 2770510217/0100 (variabilní symbol – rodné číslo přihlašovaného dítěte1/táborníka1 bez části za lomítkem)

Pokud potřebujete fakturu pro zaměstnavatele, uveďte prosím níže fakturační údaje, případně nás kontaktujte a neplaťte zálohu!!

Záloha tábory: 3.000 Kč za přihlášené dítě (splatná dle vš. pod. do 14 dnů od potvrzení objednávky)

Záloha Rodinný tábor: 1.500 Kč za osobu (splatná dle vš. pod. do 14 dnů od potvrzení objednávky)

Doplatek tábora uhraďte nejpozději do 13. 5. 2024!!!

Fakturační údaje:

Všeobecné podmínky:

Tyto všeobecné podmínky podrobně upravují vzájemný vztah a právní poměry mezi CK Beruška a fyzickou osobou (objednatelem, dále klientem).
Závazná objednávka tábora trvá 14 dní od potvrzení objednávky CK Beruška. V této době je třeba zaplatit uvedenou zálohu převodním příkazem na účet č.2770510217/0100, nedohodne-li se klient a CK jinak. Pokud toto neproběhne v daném termínu, objednávka se ruší. Zbylou část úhrady tábora je klient povinen uhradit do termínu uvedeného v objednávce, a to bankovním převodem, osobně nebo jiným způsobem, se kterým budou obě strany souhlasit. Pokud klientovi na tábor přispěje zaměstnavatel, je třeba uvést potřebné informace pro fakturaci.
Klient má právo vyžadovat sjednané a zaplacené služby v plném rozsahu. Má právo na veškeré základní informace týkající se pobytu na táboře. Klient musí být neprodleně seznámen se všemi změnami, ke kterým došlo ze strany CK Beruška. Při porušení smluvních povinností ze strany CK Beruška má klient právo na odstoupení od přihlášky, případně na vrácení částky odpovídající míře porušení daných povinností.
Klient má právo kdykoliv před zahájením tábora objednávku stornovat, a to písemnou, doporučenou formou. Zrušení nabývá platnosti dnem doručení. Pokud klient odstoupí od přihlášky, je povinen zaplatit CK storno poplatky, a to ve výši:
• 25 % z celkové ceny tábora ....... více jak 60 dní před začátkem tábora
• 50 % z celkové ceny tábora ....... mezi 60. a 31. dnem před začátkem tábora
• 100% z celkové ceny tábora ...... od 30. dne před začátkem až do ukončení tábora

CK je pojištěna proti úpadku dle § 6, zák. č. 159/1999 Sb. CK je pojištěna na odpovědnost za škodu subjektu působících v cestovním ruchu.
Veškeré údaje uvedené v objednávce slouží výhradně pro potřeby CK a nebudou nikde zveřejněny ani poskytnuty ke komerčním účelům.

Areál

Počátky 673
Počátky 394 64

Sídlo

Mgr. Kamil Kučera
Český Dvůr 105
Havlíčkův Brod 580 01
ICO:635 65226
DICO:DIC CZ 7306013033
kamilkucera1973@gmail.com

Evidován v rejstříku obecního živnostenského uřadu v Havlíčkově Brodě. Koncesní listina Ev. č. 360100-11189 - 01.
CK Beruška je pojištěna u ČPP proti úpadku a je tedy koncesovanou cestovní kanceláří.


Kontakty